Tìm kiếm tên miền mới và đăng ký bằng cách nhập tên miền hoặc từ khóa vào ô dưới đây, sau đó nhấn Tìm kiếm

× * Lưu ý: Trạng thái của tên miền có thể thay đổi bất kỳ lúc nào nếu có người khác đăng ký trước. Nếu quý khách quan tâm xin đăng ký ngay để có thể sở hữu ngay tên miền.
Có thể bạn cần?
Thêm Hosting

Chọn 1 dịch vụ Hosting đăng kỳ kèm theo

Các gói dịch vụ đa dạng về thông số cấu hình đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng

Đăng ký ngay
Chuyển tên miền

Tên miền của Quý khách sẽ được cộng thêm 1 năm duy trì

* Không bao gồm một số tên miền cấp cao, tên miền mới đăng ký dưới 60 ngày

Chuyển tên miền