Chuyển tên miền về H.N VietNam tên miền của Quý khách sẽ được cộng thêm 1 năm duy trì, không bao gồm một số tên miền cấp cao, tên miền mới đăng ký dưới 60 ngày

Có thể bạn cần?
Thêm Hosting

Chọn 1 dịch vụ Hosting đăng kỳ kèm theo

Các gói dịch vụ đa dạng về thông số cấu hình đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng

Đăng ký ngay
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền để bảo vệ thương hiệu trên Internet

Để bảo vệ thương hiệu trước khi bị người khác sở hữu và bắt đầu kinh doanh Online

Đăng ký tên miền